Maske

Maske (2005)

Parada gledaliških izrazov

V črni kocki odra se kot na divjem karnevalu srečujejo raznoliki gledališki izrazi. Strahovi, nelagodja, šokantne izkušnje izražajo izvajalci skozi animirane predmete, ples, gib in mimiko ter potegnejo gledalca v čutno-čustven vrtinec, različnih žanrov, odrskih stilov in izraznih sredstev.

 

… maske

Predstava Maske koreografinje, plesalke in profesorice za umetnost giba na AGRFT Uršule Teržan je mešanica različnih plesnih žanrov. Predstava uporablja tako različna plesna sredstva, kakor tudi animirane forme ter postopke, ki jih v gledališču poznamo pri dramski igri. “Plesalci, vajeni improvizacije in abstraktnega giba, igralci, ki v svojem izrazu izhajajo iz določene zgodbe in za svoj nastop potrebujejo ostrejši referenčni okvir, povezujejo (nadzoruje) lutkovni animator, ki svoje telo oz. instrument uporablja le kot medij, skozi katerega vdahne dušo prej mrtvi in negibni lutki ali predmetu. Izvajalci uporabljajo govorico, za katero v času svojega šolanja niso prejeli tehničnega znanja – igralci se ukvarjajo s plesom, plesalci z mimiko in lutkar s svojim telesom. Različni načini razmišljanja oziroma principi obdelovanja izbranega motiva pripeljejo ustvarjalce do presenetljivih obratov in napetih povezav, iz katerih nastane tkivo odnosov, ki zaživijo v zgodbi in napolnijo oder,” pravijo ustvarjalci predstave. Celinka je leta 2000 ustanovljeno društvo sodobnih plesalk. …

 

Rok Vevar (odlomek njegovega zapisa za časnik Delo, 15.4.2005)

Kostumografija in maska One Fiction Factory

Koreografija Uršula Teržan

Dramaturgija Klavdija Zupan

Avtorja glasbe Milko Lazar, Mario Marolt

Scenografija Pepi Sekulič

Nastopajo Sonja Kerin, Rosana Štorgelj, Urša Vidmar, Juta Žuraj, Matevž Biber, Gašper Malnar

Fotografija Miha Fras

Predstava je potekala v Mestnem gledališču ljubljanskem